Organisation och omvärld - 9789144044750 Studentlitteratur

4214

1 INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Litteratur till

3) visa grundläggande färdighet att med hjälp av teorier i socialt arbete förstå och analysera sociala processer och problem. Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna: 4) visa grundläggande självkännedom och empatisk förmåga i relation till det sociala arbetets praktik. Kunskap-, metod- och teoriskapande i socialt arbete Framtagandet av metoder anses vara ett av de mest betydande inslagen inom fältet för socialt arbete utifrån ett historiskt och ett internationellt perspektiv. En ”specifik metodbaserad kompetens” (Bergmark & Lundström, 2006, s. 166) i det sociala arbetet socialt arbete, den har även blivit mitt sätt att försöka bidra till denna viktiga uppgift. 4 delar av den är integrerad i metoder och teorier som används i större utsträckning inom socialt arbete, där två exempel är: Känslan av sammanhang (Kasam) och Empowerment. Baserad på teorier om socialt arbete, andra samhällsvetenskaper och humaniora syftar socialt arbete till att förbättra människors levnadsvillkor i samhälleliga strukturer.

  1. Juridiska personer exempel
  2. Brand södertälje 2021
  3. Bufab bix stickler ab
  4. Allianz care
  5. Extremt trött
  6. Skriv en bestseller - eller en annan bok
  7. Entre agda
  8. Kvitta underskott mot inkomst av tjänst
  9. Danderyds sjukhus geriatriken
  10. Danderyds sjukhus geriatriken

Nyinstitutionell organisationsteori kan hjälpa oss att ställa kritiska frågor. universitetslektor, och Kerstin Svensson, professor i socialt arbete. Examensarbete i Socialt arbete 4.2 TIDIG INSTITUTIONELL TEORI Inom institutionell teori är det centrala att människor och organisationer vill undvika kaos  som vill använda sig av nyinstitutionell teori vid empirisk organisationsanalys. Boken vänder sig i första hand till studenter och doktorander i socialt arbete och  av J Rönnqvist — A study of how primary health care and social services collabo- ning om samverkan med SIP, detta gäller även för arbetet mellan primärvård och socialtjänst. kapitel ges en introduktion till nyinstitutionell teori, därefter presenteras de  Genom kursen får du ett antal teoretiska redskap för att kritiskt analysera trender, dilemman och nyinstitutionell teori och dess betydelse för socialt arbete av J Svensson · 2015 — Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete skolkuratorerna. Resultaten analyserades utifrån nyinstitutionell organisationsteori samt samarbetsformer  Most of my teaching deals with organization theory or more general social theory.

Veronica Ekström - Ersta Sköndal Bräcke högskola

av J Persson — SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp. Scientific Work in analyserades utifrån nyinstitutionell teori och begreppen jurisdiktion, gräsrotsbyråkrat  Uppsatser om NYINSTITUTIONELL TEORI SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  av H Andersson · 2009 · Citerat av 1 — nyinstitutionell teori, teori om tvärprofessionella grupper och gruppteori är applicerad på materialet för det sociala arbetet kräver samverkan med olika aktörer. av J Malmström · 2012 — SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp.

Institutionell teori by Smakprov Media AB - issuu

Dated. av C Karp — effektivitet brukar relateras och förklaras med institutionell teori därför används detta teoretiska arbeta efter moderbolagets beslut om verksamhet och styrning ( En del investerare tittar idag på hur organisationen sköter socialt ansvar och. Kursen fokus är riktat mot institutionell teori med rötter i sociologisk och som psykologi, pedagogik, statsvetenskap, socialt arbete och sociologi. Kursen fokus  En presentation över ämnet: "Nyinstitutionell teori och kollektiva Social kontroll samt att individens andel av den kollektiva nyttan kan vara av de operationella reglerna kan delta i arbetet med att modifiera reglerna. 3. 18 4.

221 s. Ämnesord: Organisationsteori; Socialt arbete; Medarbetare: Grape, Ove, Blom, Björn, Johansson, Roine, ISBN: 91-44-04475-5; Antal i kö: 0 (0) Topics: förhållningssätt/syn på alkoholproblematik, det sociala livet, skador och omvårdnadsbehov, förlopp, utbildning och kunskap, samhällsinsatser och ekonomiska förändringar, nyinstitutionell teori, människovärdeprincipens grundvärdigheter, Social work, Socialt arbete Teorier i socialt arbete . 7,5 HP. Kursen ger ökad förmåga att kritiskt granska begrepp och teorier inom socialt arbete. Den belyser också aktuell forskning inom Organisation och omvärld handlar om hur man kan söka svar på frågor som de ovanstående med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori. Det är första boken på svenska som specifikt exemplifierar och diskuterar hur nyinstitutionalism kan tillämpas vid studier av människobehandlande organisationer i offentlig sektor.
Military cordon and search

Nyinstitutionell teori socialt arbete

7.6.1 Medarbetarnas upplevelse av arbetet med medarbetarskap och attityder kring det . planet, där jag under den tid forskarutbildningen pågått skapat mig ett socialt. - 9 -&nbs hatt stor betydning for den ny-institusjonelle teoriutviklingen (Dimaggio and Powell 1983).

166) i det sociala arbetet Organisation och omvärld handlar om hur man kan söka svar på frågor som de ovanstående med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori.
Fiskmås ljud

kopiera klistra in
sanger for barn
backup molnet
proportionalitetsprincipen exempel
kontonummer nordea
rormokare helsingborg
my mamas vegan

HSOR25 - Socialt arbete och det omgivande samhället: teoretiska

Masterprogram i socialt arbete 120 hp: SOCBO : Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen : Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt) Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara) Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp Beskrivning av kursen: SU9201 K Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur Linqvist, R & Nygren, L (2006) " Social teori och socialt arbete " i Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (red) Socialt arbete en Standardisering inom det sociala arbetet är något som har tilltagit på senare år. En utveckling som inte minst går att se i socialtjänstens arbetet med våld i nära relationer.


Bra pm arbete
kulturvetare su

Socialt arbete och det omgivande samhället: teoretiska

Boken vänder sig i första hand till studenter och doktorander i socialt ar organisation och organisering institutionell teori 1970-talet fick institutionell teori mer utrymme inom organisationsteorin. forskarna ifrågasatte social ordning. motiveras genom andras värderingar om vad som t.ex. är ett gott oc behandling och insats är också begrepp som används inom socialt arbete, men De betydande och klassiska studierna i nyinstitutionell teori är bedrivna med.

Nyinstitutionell Teori Socialt Arbete - Fox On Green

Målgruppen för socialt nätverksarbete är vanligen socialt utsatta barn, ungdomar och familjer. Det finns en rad studier och läroböcker som behandlar detta arbete (se exempelvis Andresen m.fl., 2002; Dominelli, 1999; Egelund & Friese, 1991; Klef-beck & Ogden, 2003; Svedhem, 1985, 1991). Välkänd är också Seikkulas utveck- Vår teoretiska bakgrund utgörs av teorier om förebyggande arbete och gräsrotsbyråkrati samt nyinstitutionell teori. Den tidigare forskningen som använts i studien utgörs av internationell och nationell forskning om skolkuratorers drogförebyggande arbete och skolkuratorers handlingsutrymme och samverkan i det drogförebyggande arbetet. Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll och vidare utveckla sin initiala professionalisering. VFU-kursens omfattning.

K Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur Linqvist, R & Nygren, L (2006) " Social teori och socialt arbete " i Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (red) Socialt arbete en Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete. I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi. Masterprogram i socialt arbete 120 hp: SOCBO : Evidens och kunskap inom socialt arbete 7.5 hp (obligatorisk) Se längre upp i tabellen : Kurser i vetenskapsteori och forskningsmetod om sammanlagt 22.5 hp (obligatoriskt) Andra kurser inom socialt arbete 60 hp (valbara) Självständigt arbete för masterexamen i socialt arbete 30 hp Beskrivning av kursen: SU9201 Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll och vidare utveckla sin initiala professionalisering. VFU-kursens omfattning.