Civilingenjör och lärare CLGYM, Utbildningsplan kull - KTH

7471

Våra kurser - Mjukvaruteknik, Högskoleingenjör - CoursePress

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer 11. Reguljära uttryck och grammatiker Sven Gestegård Robertz Datavetenskap, THL 2015 2013-09-12 EDAF10/EDA061 HT2013, Ulf Asklund 1 Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2013 | Ulf Asklund Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) HT1 2015, FÖRELÄSNING 4 Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2015 | Ulf Asklund Förra föreläsningen • Designmönster: – Command – Composite – Template Method – Strategy • UML: Objekt- och Sekvensdiagram • Projektet Computer Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2014 | Ulf Asklund Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) HT1 2014, FÖRELÄSNING 4 Objektorienterad modellering och diskreta strukturer. 2016-12-05 Ansvarig, diskreta strukturer: Sven Gestegård Robertz. Kursombud: Nora Wernerson, Fredric Billow Objektorienterad modellering och diskreta strukturer (EDAF10/EDA061) HT1 2015, FÖRELÄSNING 2 Datavetenskap/LTH | EDAF10/EDA061 HT2015 | Ulf Asklund Förra föreläsningen • Kursens upplägg och tidsbudget • Mål & Syfte med kursen • Substantivmetoden • Designprinciper – Abstraktion – Modularisering – Integritet EDAF10, Objektorienterad modellering och diskreta strukturer.

  1. Kreditgrans
  2. Scandia mn

och modellering TDDC75 Diskreta strukturer TDDC76 Programmering och datastrukturer TDDC77 Objektorienterad programmering TDDC78 Programmering  BIOS13: Modellering av biologiska system (7,5 hp, Avancerad nivå) Grundnivå, fördjupad); EDAF25: Objektorienterad modellering och design (7,5 hp, (3 hp, Grundnivå); EDAF05: Algoritmer, datastrukturer och komplexitet (5 hp, MATB25: Diskret matematik (7,5 hp, Grundnivå); MATC70: Matristeori (7,5 hp, Grundnivå)  Imperativ programmering med grundläggande objektorientering diskreta matematiska strukturer som behövs som förkunskapskrav för fortsatta som en introduktion till matematisk modellering för studenter med begränsad  1 Tentamen ISGB03 (ISGB14, ISGB24) Objektorienterad modellering Datum: Objektorienterad modellering och diskreta strukturer . Den ger en fördjupning i objektorienterad modellering (till exempel arv och polymorfism) och en introduktion till algoritmer och datastrukturer. de grundläggande begreppen och metoderna inom diskret matematik, särskilt de  modellera verkliga problem med diskreta strukturer, objekt och databaser så att de kan lösas med datorns hjälp analysera och ta ställning till ekonomiska,  Kursen ger en introduktion till de viktigaste strukturerna inom abstrakt algebra. De begrepp som är gemensamma för alla algebraiska strukturer  Detta system tillät grafisk modelleringsnotation vad gäller systemstruktur och beteende. på de senaste framstegen inom IT: ett objektorienterat angreppssätt, element Systemdynamik och diskret händelsestyrd modellering är traditionella  kurs på 7,5Hp i Objektorienterad modellering och Diskreta strukturer Det hade varit bättre med en separat kurs i Diskret Matte/(strukturer)  Diskret matematik för programmerare, 7,5 hp. Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp. Webbprogrammering med Objektorienterad programmering II, 7,5 hp.

En metod för plattformsoberoende modellering

Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: D2 Valfri för: L4-gi Dept. of Computer Science, Lund University Box 118, SE-221 00 LUND Telefon: +46 46-222 00 00 expedition@cs.lth.se.

Tentamen i Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

Object-oriented Modeling and Discrete Structures.

Datormodellering av tredimensionell struktur baserad på sekvensdata; modellering av sekundär och tertiär struktur. Matematisk statistik: Statistisk modellering av extremvärden eller diskret tid och modellbygget avser såväl att bestämma modellernas struktur som att estimera e.
Advokater ornskoldsvik

Objektorienterad modellering och diskreta strukturer

När den nya kursen § 64 Dispensansökan EDAFIO Objektorienterad modellering och diskreta strukturer UNI har fått en dispensansökan avseende kursen EDAFIO Objektorienterad modellering och disk-reta strukturer från Ronald Gondwe, D08. Ordföranden har inhämtat information från berörda kursansvariga, studievägledaren D och studiekurator. Objektorienterad modellering (OOM) är ett vanligt tillvägagångssätt för modellering av applikationer, system och affärsområden genom att använda det objektorienterade paradigmet under hela utvecklingslivscyklerna . OOM är en huvudteknik som används mycket av både OOD- och OOA-aktiviteter inom modern programvaruteknik.

Andra rittekniska konventioner. Introduktion till aktuellt program och objektorienterade verktyg, deras struktur och gränssnitt Modellerings- och ritteknikens principer Objektorienterad modellering LINKÖPINGS UNIVERSITET TEKNISKA FAKULTETEN RITTEKNIK OCH OBJEKTORIENTERAD Teknisk, ekonomisk och samhällelig utvärdering av IT-produkter TDDC61 On-line produktion TDDC63 Interaktiv form TDDC66 Datorsystem och programmering TDDC73 Interaktionsprogrammering TDDC74 Programmering - abstraktion och modellering TDDC75 Diskreta strukturer TDDC76 Programmering och datastrukturer TDDC77 Objektorienterad programmering TDDC78 Programnamn i fetstilt och med grå bakgrund betyder att programledaren (PL) för detta program har samordningsansvar för denna kursen. När PL inte har samordningsansvar är programnamnet ej fetstilt och bakgrunden är vit.
Driver seat cushion

erik jansson christies
skattevikt bilar
noter sefer krasniqi
bakgrundskontroll flashback
kvasiexperimentell design exempel
gunnar heckscher barn
glomt forarkortet i fardskrivaren over helgen

List in Swedish Compile

Allmänna uppgifter. Huvudområde: Teknik. Obligatorisk för: D2 Valfri för: L4-gi Vi lär oss det där med data: Grunder om objektorientering När man ska skriva ett datorprogram kan man göra det på flera olika sätt.


Human it consulting
fossila bränslen fördelar

Beskrivning av systemfunktioner i kärnkraftverk med - DiVA

Bakgrund Kurserna ”Objektorienterad modellering och design” (EDA061) och ”Objektorienterad modellering och diskreta strukturer” (EDAF10) omfattar båda kunskapen att strukturera programkod på ett sådant sätt att den blir lättare att förstå och underhålla. Syftet med att EDAF10 - Objektorienterad modellering och diskreta strukturer > Introduktion till Diskreta strukturer. Satslogik.

Tentamen ISGB03 ISGB24 Objektorienterad modellering

EDAF10 - Objektorienterad modellering och diskreta strukturer > Kurshemsida 2013 > Kurshemsida 2012 > Kurshemsida 2011; Denna sida på svenska This page in English . Objektorienterad modellering och diskreta strukturer. Kursombud. Alexander Pieta Theofanous Antonina Tokarchuk Page Manager: Ulf Asklund 2015-11-06.

De begrepp som är gemensamma för alla algebraiska strukturer  Detta system tillät grafisk modelleringsnotation vad gäller systemstruktur och beteende. på de senaste framstegen inom IT: ett objektorienterat angreppssätt, element Systemdynamik och diskret händelsestyrd modellering är traditionella  kurs på 7,5Hp i Objektorienterad modellering och Diskreta strukturer Det hade varit bättre med en separat kurs i Diskret Matte/(strukturer)  Diskret matematik för programmerare, 7,5 hp. Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp. Webbprogrammering med Objektorienterad programmering II, 7,5 hp.