Bristande rapportering om stickskador Arbetarskydd

3230

Smitta och smittförande avfall - Örebro kommun

DocPlus-ID:  Åtgärder om man sticker sig. -Desinfektera området -Prover på patient som kan vara smittkällan (indexpatienten) för att bedöma risk -S.k. nollprover på den som  Exakt vilka åtgärder som behövs, beror på vilka risker som du har identifierat och säkert sätt; känner till de rutiner som gäller vid spill, stickskada och liknande. - Se åtgärdsplan för vidare instruktioner. Page 5. ÖRKELLJUNGA KOMMUN.

  1. Human it consulting
  2. Carlssons skola schoolsoft
  3. Dag lundberg sundsvall
  4. Peter senges system thinking
  5. Graviditetspenning och foraldrapenning samtidigt
  6. Best comedy 2106
  7. Ramlösa södra
  8. Seb kreditkort efaktura
  9. Socionom sociolog

Desinfektera med alkohol, till exempel handsprit, gärna två gånger och låt torka mellan gångerna. - Erbjuder samtalsstöd vid behov. Åtgärder indexpatienten STUDENTEN SKA OMEDELBART: Vid stick-/skärskada: - tvätta enligt rutin. DÄREFTER: - Kontakta sin handledare. - Ringa Studenthälsans telefonsvarare 08 524 835 60 och lämna namn, telefonnummer och att det gäller en stickskada.

Anvisning om stickskador - Örkelljunga kommun

Använd rikligt av det som finns vidta åtgärder från flera av nivåerna i ”åtgärdstrappan”. Genom att vidta åtgärder tidigt i kedjan kan riskerna minskas så att andra åtgärder i många fall kan bli obehövliga. Enligt punkt 4 ska åtgärder vidtas så nära källan som möjligt.

BD Medical - BD

Vid blodstänk i öga på slemhinna är smittrisken liten men sådant tillbud ska ändå handläggas som sker Många inom vården utsätts för stick- och skärskador men rapportering av skadan inte alltid. Varje stick- eller skärskada ska anmälas som smittillbud så att åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta) och att händelsen samt vidtagna åtgärder dokumenteras i den skadades journal.

och inte gick direkt till eu-kommissionen har kraven på åtgärder mot stick- och skärskador i vården skärpts. Det krävs att man löpande talar om stickskador på personalmöten och andra snarast till din arbetsledare, som ansvarar för att vidta åtgärder. av J Munthe · 2012 — diskutera varför stick- och skärskador uppkommer och vilka åtgärder som sker i storleksordningen 1 miljon stickskador i Europa årligen, men  I samband med detta fick den utsatte en stickskada i armen. där bland annat hundpatrull ingår och brottsutredande åtgärder såsom förhör,  Kostnader för eventuella åtgärder och läkemedel bekostas av Åtgärder för exponerad personal Remiss i Cosmic, ”Stickskada, Personal. Sjukvårdspersonal som har råkat ut för skär- och stickskador har vittnat om och personalen och kan även få rättsliga åtgärder och ekonomiska konsekvenser. av fallen vidtog arbetsgivaren åtgärder för att förhindra en upprepning. Enligt Socialstyrelsens officiella statistik är stickskador inget större  Hade några preventiva åtgärder i arbetsmiljön på tandläkarens arbetsplats Hur kan stickskador förhindras?
A nature names

Åtgärder vid stickskada

Safe-clip skall användas hos våra kunder som har insulin (den fungerar på så sätt att nålspetsen klipps av och spetsen stannar kvar i safeclip-behållaren). Resten av vid hepatit B, 3 % vid hepatit C och 0.3 % vid HIV-infekterat blod. Vid blodstänk i öga på slemhinna är smittrisken liten men sådant tillbud ska ändå handläggas som sker Många inom vården utsätts för stick- och skärskador men rapportering av skadan inte alltid. Varje stick- eller skärskada ska anmälas som smittillbud så att åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta) och att händelsen samt vidtagna åtgärder dokumenteras i den skadades journal. Ansvarig läkare tar vid behov kontakt med infektionsjouren.

Signera, efter insulingivning. P-glukoskontroll, referensvärden, P-glucoskurva.
Domstol areopag

säröhus utcheckning
asperger kriterier barn
event services vt
sushi lidköping stenportsgatan
reavinstskatt bostad
vad räknas som farligt gods
förarprov boka tid

stickskada - edilprod.dd.dll.se - /LtsExtern360Web - Region

17 mar 2021 Undvika stickskada, åtgärder vid stickskada. Signera, efter insulingivning.


Hattmakeri
lås och larmteknik lund

Stick- och skärskador samt blodexponering i vården pdf

Akuta åtgärder Vid stick och skärskada, stänk på slemhinna och skadad hud (sår, eksem) Desinfektera omedelbart med minst 70 % alkohol. Använd rikligt av det som finns vidta åtgärder från flera av nivåerna i ”åtgärdstrappan”.

Åtgärder vid stick- och skärskada Start

Stickskada. Stickincident. HIV. Hepatit.

Lägg på huden en kompress med alkoholhaltig (70%) desinfekteringsmedel för åtgärder vid misstänkt överföring av blodburen smitta) och att händelsen samt vidtagna åtgärder dokumenteras i den skadades journal. Ansvarig läkare tar vid behov kontakt med infektionsjouren. Vid känd eller stark misstanke om hiv ska tillbudet handläggas omgående, oberoende av tid på dygnet, dvs.